Prosument

Zamiarem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – forma dopłacenia z określeniem na zakup oraz montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest zminimalizowanie lub usunięcie transmisji CO2 w wyniku powiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup oraz montaż niewielkich instalacji bądź mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do realizacji energii elektrycznej bądź ciepła dla osób fizycznych oraz grup lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program poleca innowacyjne techniki OZE i postawy prosumenckie (zwiększenie świadomości inwestorskiej i środowiskowej), a także działa na postęp rynku dostawców narzędzi oraz montażystów oraz zwiększenie ilości miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zamkniętego w 2014 r. projektu „Wspomaganie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dotacje na częściowe zapłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Dofinansowanie działań obejmuje zakup i montaż innowacyjnych instalacji oraz mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do realizacji energii elektrycznej czy ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla zmiany funkcjonujących instalacji na znacznie skuteczne oraz przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i instytucje samorządu terytorialnego. Budżet projektu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z ofertą podpisywania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

Strona projektu: http://suntrack.pl/content/23-dofinansowanie-prosument

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz